Algemene voorwaarden 

Op al onze diensten en producten zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Versie 2.1 / Maart 2022


Inschrijving

Je kunt je schriftelijk of mondeling aanmelden voor een workshop, training of event. Na betaling en/of zodra wij je deelname hebben bevestigd is je aanmelding definitief. 

 

Tarieven

Alle tarieven zijn exclusief btw tenzij anders vermeld. 


Uitvoering

Workshops, trainingen en events gaan alleen door als er voldoende aanmeldingen zijn. Locaties en tijden kunnen tot kort voor aanvang nog worden gewijzigd. Het is verstandig om bij het boeken van een eventuele accommodatie te zorgen voor flexibele (annulerings)voorwaarden.

 

Wijziging of annulering

Annulering van deelname en/of restitutie van kosten is niet mogelijk. Een vervangende deelnemer aanmelden is wel mogelijk. Hiervoor wordt eenmalig 10% administratiekosten (o.b.v. de totale kosten) in rekening gebracht. Voor het vinden van een vervangende deelnemer ben je zelf verantwoordelijk.

 

Overmacht

Mochten wij niet in staat zijn een workshop, training of event uit te voeren dan krijg je de mogelijkheid om bij één van de drie eerstvolgende gelijkwaardige workshops of trainingen aan te sluiten. Er is geen recht op restitutie en gemaakte kosten worden niet vergoed. 


Reis- en verblijfkosten 

Tenzij anders vermeld zijn reis- en verblijfkosten voor eigen rekening. 

 

Aansprakelijkheid

Deelname aan een workshop, training of event gebeurt op eigen risico. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, een ongeval of de gevolgen door het toepassen van informatie uit de workshop, training of het event. Je bent zelf verantwoordelijk voor een (zakelijke) aansprakelijkheidsverzekering.


Auteursrecht

Op de inhoud van onze workshops, trainingen en events is auteursrecht van toepassing. Niets mag worden gekopieerd of op een andere manier worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt en/of ter beschikking van derden worden gesteld op welke manier dan ook. 

 

Foto-, video- en audio opnames

Tijdens mijn workshops, trainingen en events kunnen er foto- en/of video en/of audio opnames worden gemaakt. Deze opnames kunnen worden gebruikt ter promotie. Bij deelname ga je hiermee akkoord, tenzij er vooraf andere afspraken zijn gemaakt.


Boeken

Boeken worden alleen verkocht aan zakelijke afnemers. Het herroepingsrecht is niet van toepassing.  

 

Privacy

Gegevens die je verstrekt leggen wij vast in diverse systemen. Dat doen wij om je te kunnen informeren over de workshop of training of om je b.v. een factuur te kunnen sturen. Onze privacyverklaring is na te lezen op: https://peterlammersworkshop.nl/privacy-policy/